Un lloc per a mi, una oportunitat per a viure en família

Xarxes AFE

L’acolliment familiar especialitzat s’adreça a infants i adolescents tutelats o en guarda per l’administració, amb necessitats o circumstàncies especials. Permet que visquin en un entorn familiar que contribueixi a reparar danys emocionals, treballant les dificultats de la història prèvia. I evitant o limitant-ne la institucionalització.

Mitjançant l’ajuda especialitzada de la família que l’acull, de l’acceptació i la inserció en aquesta família i de la intervenció estructurada que duu a terme l’equip tècnic, és possible desenvolupar un ambient d’ajuda i de superació de les dificultats que presenta.

XARXES AFE contribueix de manera significativa al benestar de l’infant i transforma la família acollidora en un recurs molt valuós d’intervenció, continuat, intensiu i dirigit al focus del dolor i el patiment d’aquests infants.

La societat necessita noves formes d’atenció en mesures de protecció que complementin les existents.

XARXES AFE ofereix un entorn familiar per a infants amb dificultats especials i que actualment viuen en institucions (centres d’acolliment residencial). Igualment, el projecte cerca establir un model d’acolliment especialitzat amb una preparació especial que permeti aportar més recursos i més adequats a l’atenció dels infants i adolescents que han viscut situacions greus de desprotecció. 

No és una tasca fàcil, però les famílies que participen en aquest programa manifesten que val la pena.

hearts
arrows

Què hi diu la llei?

“L’acolliment familiar pot ser especialitzat, entenent com a tal el que es desenvolupa en una família en la qual alguna o algunes de les persones que integren la unitat familiar disposa de qualificació, experiència o formació específica per exercir aquesta funció respecte de menors amb necessitats o circumstàncies especials, per a la qual cosa podran percebre una compensació”

(Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, art. 20.1).

De vegades ens trobem amb infants o adolescents que per diferents motius no poden conviure amb la família d’origen, i per als quals és difícil trobar una família d’acolliment voluntari que els aculli, pel dany que presenten o bé per l’edat que tenen.

I un dels plantejaments amb més consens legal i tècnic és que aquests infants i adolescents necessiten desenvolupar-se dins un entorn familiar. 

Tanmateix, encara n’hi ha molts sota la tutela de l’Administració que estan en centres residencials.

Per a ells l’acolliment familiar es converteix en una de les possibles mesures de protecció que han d’adoptar les administracions competents. És un model diferent, necessari i desconegut que complementa totes les opcions que aporta el sistema de protecció. Tu ens pots ajudar.

Per què acolliment familiar especialitzat?

L’acolliment familiar voluntari o ordinari és un recurs de protecció conegut. Tot i això, calen moltes més famílies. XARXES AFE vol complementar l’acolliment familiar amb una modalitat poc desenvolupada a Espanya i que ha de donar resposta a les necessitats dels infants i adolescents que no es poden acollir en famílies voluntàries perquè presenten característiques o necessitats que aquestes famílies no poden sostenir. 

Es tracta de:

  • Menors d’edat amb problemes especials o de risc, problemes de conducta o d’adaptació que en dificulten la integració familiar i social.
  • Menors d’edat amb una discapacitat reconeguda o amb problemes de salut mental.
  • I/o infants amb altres necessitats especials.

“Per reparar un dany profund cal temps i esforç de moltes persones que remen en la mateixa direcció”

Xarxes AFE

Xarxes AFE és un programa finançat amb fons Next-Generation per a dur a terme la modalitat d’acolliment familiar especialitzat a Madrid, Catalunya, Navarra i País Basc (Àlaba), de forma experimental.

A Madrid, Catalunya, Navarra y País Basc (Àlaba).

Per a desenvolupar aquest programa, comptem amb el suport i la col·laboració de la Diputació Foral de Guipúscoa.

Qui desenvolupa el programa?

XARXES AFE és un programa finançat amb fons Next-Generation per posar en marxa la modalitat d’acolliment familiar especialitzat a Madrid, Catalunya, Navarra i Euskadi, seguint el model que la Diputació Foral de Guipúscoa promou des del 2007, a través de les entitats FICE Spain, Agintzari i Resilis. 

El programa es desenvoluparà fins al desembre del 2024, amb la perspectiva de continuar-ne la implementació al final d’aquest període i ampliar-lo a altres comunitats autònomes. 

Per portar a terme aquest programa tenim el suport, l’assessorament i la col·laboració de la Diputació Foral de Guipúscoa, que també hi participa.

@FICE Spain

@Agintzari

@Resilis

Armadures emocionals

No perdis detall de la nostra campanya

I si voleu saber com ser una família d’acollida especialitzada

Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu.

"*" indicates required fields

Informació bàsica en protecció de dades:
Responsable: “ASOCIACIÓN FICE ESPAÑA”. Finalitat: la gestió integral administrativa del procés de selecció de famílies acollidores especialitzades. Legitimació: Consentiment de l’interessat. Destinataris: Si les dades es comunicaran a terceres persones i també en cas que hi hagi una obligació legal. No hi ha transferència internacional de dades. Drets dels interessats: Accedir, rectificar, suprimir, emportar-se, oposar-s’hi i limitar-ne el tractament. Informació addicional en aquest enllaç: https://bit.ly/3xYfJGOFICE

Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

També ens pots escriure a info@redesAFE.com
O, si ho prefereixes, envia’ns un WhatsApp amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Si tens qualsevol altra consulta, també ens pots escriure a info@redesafe.org